صافی کف پا چیست؟


صافی کف پا (flat feet) یکی از رایج ترین بیماری های پا می باشد که موجب ایجاد درد در قسمت های مختلف بدن می شود. صافی کف پا به از بین رفتن قوس کف پا که در یک پا یا هر دو اتفاق می افتد اتلاق می شود. توزیع وزن بدن بر روی قسمت های مختلف کف پا یکسان نیست و بخش هایی از کف پا نیروی بیشتری تحمل می کنند. صاف شدن کف باعث بر هم خوردن این توزیع نیرو شده و باعث اعمال نیروهای ناخواسته بر قسمت های مختلف بدن می شود. در شکل روبرو توزیع نیروی وزن بر روی یک فرد با کف پای نرمال نشان داده شده است. در این تصویر رنگ مشکی نکاتی را نشان می دهد که بیشترین میزان نیرو وارد می شود.

عواملی که باعث ایجاد کف پای صاف می شوند کدامند؟

دلایل گوناگونی موجب این عارضه می شوند از جمله:
1. ضعف عضلات کف پا
2. افزایش حجم استخوان کف پا به صورت غیرعادی
3. دلایل وراثتی و ژنتیکی
4. آسیب های پا اعم از آسیب مچ پا یا هر گونه آسیبی که بیمار را مجبور به راه رفتن غیر عادی و به هم خوردن توزیع نیروی کف پا بکند
5. چاقی و دیابت
6. استفاده درازمدت از کفش های نامناسب


روش های تشخیص صافی کف پا:

در بیشتر موارد کف پای صاف با چشم قابل رویت و تشخیص نیست چرا که شما برای دیدن کف پای خود باید پای تان را از زمین بلند کنید که در این حالت نیروها از کف پا برداشته می شود و صافی کف پا قابل رویت نخواهد بود. روش های مختلفی برای تشخیص صافی کف پا وجود دارد. ساده ترین روش بدین صورت است که پای خود را آغشته به آب یا هر گونه ماده مایع یا جامد کنید و بر روی زمین صاف قرار بگیرید. اگر همانند تصویر بالا قوس پای شما با زمین در تماس نبود می توان نتیجه گرفت که شما صافی کف پا ندارید. البته این روش صرفا روش کلی برای تشخیص کلی می باشد و تجویز درمان با این روش تشخیص برای درمان صافی کف پا کاملا غیر علمی خواهد بود. بهترین روش تشخیص صافی کف پا، اسکن کف پا می باشد. این روش با استفاده از دستگاه های اسکن کف پا (foot scan machine) که دقت بالایی دارند انجام می شود. صافی کف پا باعث ایجاد درد در ساق پا و زانوها و پس از مدتی باعث درد و گرفتگی در کمر بیمار می شود. پس می توان دردهای پا و کمر را به عنوان نشانه های احتمالی صافی کف پا تلقی کرد.

عوارض صافی کف پا چیست؟

همان طور که توضیح داده شد صافی کف پا باعث توزیع نیروی نامتناسب کف پا می شود که در نتیجه آن به قسمت های مختلف بدن نیرو وارد می شود که این نیروها باعث ایجاد درد می شوند. به طور کلی عوارض صافی کف پا عبارت اند از:
• درد کف پا
• درد زانوها
• درد و گرفتگی ساق پا
• درد کمر و اعمال فشار به ستوان فقرات
• درد پاشنه پا و خار پاشنه
• گرفتگی عضلات پا
• انحراف شست (شست کج)
• تمایل به ضربدری شدن زانوها


درمان صافی کف پا:


روش های مختلفی برای درمان صافی کف پا وجود دارد.
1. استفاده از کفش و کفی طبی برای درمان صافی کف پا:
پس از اسکن کف پای بیمار، فایلی به دست می آید که با این فایل کفی درست می شود که کف پای بیمار را به شکل استاندارد با قوس کف پای کافی سوق می دهد. فرایند ساخت این کفی به صورت کاملا خودکار و با استفاده از دستگاه های با تکنولوژی بالا انجام می شود.
2. حرکات اصلاحی و ورزشی برای درمان صافی کف پا :
حرکات اصلاحی و ورزشی مختلفی وجود دارد که برای درمان صافی کف پا تجویز می شود. کارایی این درمان ها به میزان زیادی به مداومت بیمار برای انجام این حرکات بستگی دارد. پزشکان ما در کلینیک بهترین حرکات اصلاحی را متناسب با میزان صافی کف پا برای درمان صافی کف پا به شما آموزش خواهند داد.
3. جراحی :
این روش درمان برای صافی کف پا در موارد خیلی حاد انجام می شود. اطلاعات تخصصی و بیشتر در این زمینه را می توانید از طریق تلفنی و به صورت رایگان از طریق شماره تماس های زیر صفحه دریافت کنید.